Rätt sak på rätt plats

Vi är en mätkonsult med ett upptäckningsområde i Dalarna, Gästrikland, Uppland och Västmanland. Från fjäll
till hav
erbjuder vi kompletta mättjänster för så väl småprojekt som större och mer komplicerade projekt.


Några av de arbeten vi arbetar med under 2021 är bland annat utbyggnationen av Gävlehamns nya containerhamn,
cirkulationsplats Källhagen i Avesta, samt en del mät- och projekteringsarbeten åt kommuner och
myndigheter. Samt en rad olika bygg-, anläggning-, och gruvbolag.


Vi drivs av vår nyfikenhet för tekniken och de utmaningar vi ställs inför i en konstant utvecklande bransch.

| Copyright © 2021 Gävledala mätfix AB | Mail: kontakt@gdmatfix.se