Rätt sak på rätt plats

Vi är en mätkonsult med ett upptäckningsområde i Dalarna, Gästrikland, Uppland och Västmanland. Från fjäll
till hav
erbjuder vi kompletta mättjänster för så väl småprojekt som större och mer komplicerade projekt.

 

 

Vi arbetar med alla typer av uppdrag inom geodetisk mätning. Allt från bygg och anläggningsutsättning, till drönarmätningar av stora areal, ner till inmätning av maskindelar inom industrin på tiondels millimeter. Våra uppdragsgivare är bygg- & anläggningsföretag, industrier, gruvföretag, kommuner & myndigheter.
Vi arbetar med allt från kontrollmätning av hamnar i Östersjön, till kontroll & justering av liftsystem i fjällen, kartering av de djupaste gruvorna, mängdregleringar av Väg & VA jobb, till utsättning av huskroppar och ingjutningsgods.

 

 

Vi drivs av vår nyfikenhet för tekniken och de utmaningar vi ställs inför i en konstant utvecklande bransch.

| Copyright © 2021 Gävledala mätfix AB | Mail: kontakt@gdmatfix.se