Drönartjänster

Med hjälp av drönarmätningar samlar man in massvis av data som sedan omvandlas till punktmoln. Dessa får en noggrannhet på 5 till 30 millimeter beroende på metodval. Det är ett otroligt effektivt sätt att mäta in stora ytor för exempelvis projekteringar, volymberäkningar, mätningar som ibland skulle kunna ta en hel dag, om inte mer kan utföras på ett par timmar och dessutom få mer betydlig mer data än man skulle fått genom traditionell mätning.

Det är även ett bra och kostnadseffektivt sätt att mäta in svåråtkomliga och stora områden, det kan vara inmätningar av en högtrafikerad väg där du normalt skulle behöva TMA skydd, kan du istället utföra från säkert avstånd. Eller inmätningar av terräng för olika typer av projekteringar.

 

Med drönarmätning får du även mycket mer information där du snabbt och enkelt kan kontrollera olika faser i ett projekt.

| Copyright © 2021 Gävledala mätfix AB | Mail: kontakt@gdmatfix.se