Sjömätning

Vi mäter och bottenkarterar farleder, sjöar, dammar, grunda områden.


Vi hjälper till att mäta in och kontrollera läge för kommande sjöledning från hinder som till exempel steniga områden, korsande sjöledningar och övrig marin konstruktion.


| Copyright © 2021 Gävledala mätfix AB | Mail: kontakt@gdmatfix.se