Monitoring

Vid behov att kontinuerlig mätning en eller flera gånger per dygn, vecka eller månad så har vi lösningar. Där vi arbetar med Geomos för hantering, övervakning och rapportering av rörelser och kvalité på mätningen.

 

 

Det finns ett flertal olika monitorlösningar, antingen en fast monterad totalstation, gnss mottagare eller rörelsesensor som mäter och rapporterar rörelser på konstruktioner och mark. Eller en rörlig lösning där en mättekniker kommer ut i fält vid avtalade intervaller och startar upp monitormätningen.

 

 

Varför monitoring?

Det finns många anledningar till att välja en monitorlösning. Vid exempelvis stora sprängning, spontning eller pålnings arbeten nära känsliga konstruktioner där ett behov att övervaka rörelser och sättningar. Det kan även vara i arbeten där risk för jordskred eller ras kan förekomma, där en automatisk station eller sensor kontinuerligt mäter rörelser och rapporterar direkt de satta toleranserna överskrids i realtid antingen via mail eller sms.

Sättning- & kontrollmätning

Vi utför även traditionell sättning-och kontrollmätning med digitala avvägningsinstrument, denna metod är mer anpassad för för att se rörelser i höjdled och är den mest noggranna metoden för det ändamålet att se rörelser i mark.

| Copyright © 2021 Gävledala mätfix AB | Mail: kontakt@gdmatfix.se