Volym- & Mängdreglering

Vi mäter in och volymberäknar åt er. Genom kontrollera volymer ges bättre möjligheter för planering och ekonomiska fördelar genom hela projekten.

 

Vi hjälper er med kontinuerliga mätnigar av projektet och där vi mäter efter de krav som finns på projeket på toleranser och noggranhet.  Vi hjälper er även att beräkna inmätta och teoretiska mängder. Oavsett om ni har ett grusupplag ni vill ha volymen på eller om ni vill ha sektionerade mängder för t.ex en väg eller VA jobb. 

Vid beräkning av mängder stämmer vi först av med er vilka AMA, MER, AF & MF som är aktuella för projektet och hjälper er genom hela byggprocessen med platsbesök, inmätningar, beräkningar och möten att presentera och gå igenom mängderna. 

 

Vi arbetar givetvis med de senaste och mest tillförlitliga beräkningsprogramen på marknaden.

| Copyright © 2021 Gävledala mätfix AB | Mail: kontakt@gdmatfix.se