Våra tjänster

Inmätning & utsättning

Vi mäter allt från enklare mätningar, till mer avancerade 3D mätningar, sättningsmätningar och laserscanningar …

Volym- & Mängdreglering

Vi arbetar med de mest beprövade och tillförlitliga geodesi programmen
för volym beräkningar…

Industrimätning

Vi hjälper er med er industrimätning, vi har idag flertalet stora industrier inom gruv-, metall-, trä- & pappersindustrin. som vi hjälper med olika mät uppdrag…

Maskinstyrning

Vi hjälper maskinförare att enklare förstå informationen och gör maskinstyrningen tydlig och enkel att använda…

Drönartjänster

Drönarmätning är ett otroligt effektivt sätt att mäta in stora ytor för exempelvis projekteringar, volymberäkningar m.m…

Sättning- & kontrollmätning

Vid behov att kontinuerlig mätning en eller flera gånger per dygn, vecka eller månad så har vi lösningar…

Laserscanning

Laserscanning anses extremt noggrant och samtidigt väldigt kostnadseffektivt  metod att ta fram nya ritningar av en fastighet…

Sjömätning

Vi mäter och bottenkarterar farleder, sjöar, dammar, grunda områden.


Vi hjälper till att mäta in och kontrollera läge för kommande sjöledning från hinder…

Tunnel & Gruvmätning

Vi har lång erfarenhet av underjordsmätning för både produktionsmätning för underjordsbyggen samt gruvdrift…

| Copyright © 2021 Gävledala mätfix AB | Mail: kontakt@gdmatfix.se