Utsättning & inmätning

Vi mäter allt från enklare mätningar, till mer avancerade 3D mätningar, sättningsmätningar och laserscanningar.
Inmätningar för relationshandlingar, lägeskontroller, mängdberäkningar,
projektering och kalkylunderlag.

 

Vi arbetar med GNSS, totalstation, laserscanning, flyg- och sjömätning.

Noggrannhet & tolerans

Vi ställer stora kvar på vår utrustning då vi ser att kraven på högre tolerans och noggrannhet ökar så väljer vi att enbart arbeta med senaste tekniken från marknadsledande tillverkare

| Copyright © 2021 Gävledala mätfix AB | Mail: kontakt@gdmatfix.se